EMDR

Wat is EMDR?
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals bijvoorbeeld een hele heftige bevalling of een stilgeboorte. Dit soort gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen/ flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan van een posttraumatische stressstoornis (PTSS).
Er is veel onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat mensen goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende therapievorm. Als het gaat om een trauma na een eenmalig ingrijpende gebeurtenis dan zijn mensen vaak in staat om na 1 of 2 sessies hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken.


Hoe gaat EMDR in zijn werk?
Chantal zal je vragen om aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. Chantal zal je dan vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dat in combinatie met een taak die het voor jou moeilijk maakt aan iets anders te denken. In dit geval is dat het volgen van haar stick, die ik op ongeveer 30 centimeter afstand, voor je gezicht langs, heen en weer beweeg. Het gaat om series (sets genoemd) van ongeveer 25 oogbewegingen. Na elke set wordt er even rust genomen. Ik zal je vervolgens vragen wat er in jouw gedachten naar boven komt. De EMDR-procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. Je wordt na iedere set oogbewegingen gevraagd je te concentreren op de opvallendste verandering, waarna er een nieuwe set volgt.


Wat zijn de te verwachten effecten?
De sets oogbewegingen zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger en kleiner. Maar het kan ook zo zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis of inzicht aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in jouw levensgeschiedenis. In het geval van een traumatische bevalling kan dat ertoe leiden dat je niet meer zo opziet tegen een eventuele volgende keer dat je mag gaan bevallen omdat het niet meer die emotionele lading oproept.
Je hebt voor EMDR geen verwijzing nodig van de huisarts je kunt je aanmelden via het kopje ‘aanmelden’. EMDR is een methode die snel en effectief werkt, vaak ben je al na 1 of 2 sessies geholpen.

Als psycholoog is Chantal opgeleid om enkelvoudige trauma’s te behandelen. Spelen er bij jou echter complexe of meervoudige trauma’s dan ben je in goede handen bij een GZ-psycholoog of psychiater. De EMDR sessies bij Praktijk Rijk worden niet vergoed door de zorgverzekeraar, je betaalt ze zelf, maar het voordeel is dat je je eigen risico niet aanspreekt. We zullen tijdens ons eerste gesprek samen bekijken of er bij jou voldoende indicatie is om met EMDR te starten, als dat zo is starten we direct. Voorwaarde is wel dat je de draagkrachttesten van tevoren hebt ingevuld zodat er zekerheid is dat je de sessies kunt dragen. Daarnaast is het ook belangrijk dat mensen voor deze vorm van therapie in een huiselijke en persoonlijke omgeving terecht kunnen. Daarom zullen de sessies bij Chantal thuis (aan de keukentafel) plaats vinden. EMDR wordt niet online gegeven.

Wilt u een afspraak plannen vul dan het contactformulier in