Home

Welkom!

Mijn naam is Chantal Rijk en ik werk sinds 2018 als Kinderwens en Relatietherapeut in Praktijk Rijk.

Kinderwenstherapeut
In Nederland heeft 1 op 6 stellen te maken met (ongewenste) kinderloosheid hetgeen een diepgaande impact hebben op diverse aspecten van het leven van de (wens)ouder(s). Het niet kunnen inwilligen van een kinderwens blijkt nog steeds een groot taboe te zijn.
De kinderwenstherapeut geeft begeleiding aan mensen die zwanger willen worden, moeilijk zwanger worden, zwangerschapsverlies doormaken, worstelen met vragen rondom de kinderwens of ongewenst kinderloos zijn. Voordien kwamen deze mensen terecht bij de huisarts of bij een gynaecoloog en werd de psychologische kant van het verhaal vaak genegeerd of vergeten.

Relatietherapie
Wanneer twee mensen een relatie met elkaar aangaan, zijn dat altijd twee verschillende mensen met verschillende achtergronden, verwachtingen, angsten en persoonlijkheden. Het is bijna een wonder dat mensen erin slagen om een goede relatie met iemand op te bouwen. Het is dan ook niet zo vreemd dat er ook wel eens iets mis gaat in de relatie. In die gevallen is relatietherapie helemaal geen gek idee. Een relatietherapeut kan namelijk helpen door er voor te zorgen dat jullie elkaar weer begrijpen.