Home

Welkom!

Mijn naam is Chantal Rijk en ik werk sinds 2018 als Kinderwenspsycholoog, Relatietherapeut en EMDR Therapeut in Praktijk Rijk.

Online kinderwenspsycholoog
In Nederland heeft 1 op 6 stellen te maken met (ongewenste) kinderloosheid hetgeen een diepgaande impact kan hebben op diverse aspecten van het leven van de (wens)ouder(s). Het niet kunnen inwilligen van een kinderwens blijkt helaas nog steeds een groot taboe te zijn.
De kinderwenspsycholoog geeft begeleiding aan mensen die zwanger willen worden, moeilijk zwanger worden, zwangerschapsverlies doormaken, worstelen met vragen rondom de kinderwens of ongewenst kinderloos zijn. Voordien kwamen deze mensen terecht bij de huisarts of bij een gynaecoloog en werd de psychologische kant van het verhaal vaak genegeerd of vergeten.

Online relatietherapie
Wanneer twee mensen een relatie met elkaar aangaan, zijn dat altijd twee verschillende mensen met verschillende achtergronden, verwachtingen, angsten en persoonlijkheden. Het is bijna een wonder dat mensen erin slagen om een goede relatie met iemand op te bouwen. Het is dan ook niet zo vreemd dat er ook wel eens iets mis gaat in de relatie. In die gevallen is relatietherapie helemaal geen gek idee. Een relatietherapeut kan namelijk helpen door er voor te zorgen dat jullie elkaar weer begrijpen. Omdat ik gespecialiseerd ben in de kinderwens help ik koppels met relatietherapie die in een fertiliteitstraject zitten, anders met verlies omgaan of worstelen met vraagstukken rondom de kinderwens samen.

EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals bijvoorbeeld een hele heftige bevalling of een stilgeboorte. Dit soort gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen/ flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). EMDR kan je helpen om dit te verwerken.