Voor wie

Met alle vragen en issues rondom de kinderwens of voor partnerrelatiegesprekken ben je welkom bij Praktijk Rijk.

Om je enigszins een beeld te geven aan welke thema’s je daarbij kunt denken:
• Voor alle mensen met een kinderwens (IVF, ICSI, Donor).
• Het bespreekbaar maken van het dilemma rond de kinderwens.
• Ongewenste zwangerschap.
• Begeleiding bij fertiliteitstraject (voor, tijdens of na het traject).
• Bespreekbaar maken van de impact van een fertiliteitstraject op lichaam, relatie, seksualiteit, sociale leven en omgeving.
• Ongewenst kinderloos, verder zonder kinderen.
• Als je stress/angst/verdriet ervaart tijdens de zwangerschap of voor de bevalling.
• Peri- en neonatale sterfte of problemen die een zwangerschap blijvend in de weg staan.
• Zwangerschapsafbreking (abortus) omwille van medische of persoonlijke redenen.
• Ouderschap na donorconceptie (eicel- sperma- embryodonatie).
• Bewust alleenstaand moederschap of BAM, alleenstaand ouderschap.
• Adoptie, pleegzorg, plusouderschap of stief-ouderschap.
• Spijt van eerder gemaakte keuzes (de keuze voor kinderen of een leven zonder kinderen).
• Als je wilt napraten over de bevalling (bijvoorbeeld een nare ervaring).
• Als je een miskraam hebt gehad of eerder een kindje hebben verloren in de zwangerschap/bevalling (rouwverwerking).
• Onvruchtbaarheid bij je partner / je partner heeft geen kinderwens.
• Als je kindje te vroeg geboren is en het moederschap je heeft overvallen.
• Als je de balans mist in je nieuwe leven als ouder(s) of partner(s).
• Of gewoon als steuntje in de rug en een luisterend oor.

Partnerrelatiegesprekken
Relatietherapie is bedoeld voor koppels, (echt)paren, hetero of LGBT.
In elke relatie zijn er soms problemen of spanningen, dit kan te maken hebben met het inwilligen van de kinderwens maar natuurlijk kunnen er ook andere oorzaken zijn. Spanningen zijn normaal. Je kunt dit als paar proberen onderling met elkaar, eventueel met behulp van vrienden of familie op te lossen. Gelukkig lukt dit ook regelmatig.

Soms lukt dit echter niet of niet meer en worden de problemen en spanningen te groot. Conflicten die niet opgelost lijken te worden, het gevoel uit elkaar gegroeid te zijn, ‘elkaar niet meer begrijpen’, één van beiden is vreemd gegaan, de intimiteit wordt minder, elkaar niet meer kunnen vinden in wensen en bang zijn voor een (echt)scheiding. Bij dit soort vragen kan relatietherapie een oplossing bieden. Scheiden is niet altijd de best passende oplossing. Hulp durven vragen is sterk zijn; je relatie is immers het redden waard!

Met partnerrelatiegesprekken komen jullie als paar tot nieuwe inzichten. Jullie leren dat er verschillen bestaan en hoe deze er te laten zijn. Jullie ondervinden hoe het is om in alle openheid met en over elkaar te spreken. Relatietherapie biedt een goede mogelijkheid om te leren hoe met problemen die je onderling ervaart om te gaan en tot oplossingen te komen. Het contact en vertrouwen binnen de relatie kan dan hersteld worden, zodat je in de toekomst weer samen je problemen de baas kunt.